Motivational speech by Darko Popović, Managing Partner DNEC

Darko Popović


Pročitajte motivacioni govor koji je Darko Popović, naš Managing Partner, na zahtev Građevinkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, uputio novim generacijama budućih inženjera: Moj Izbor